Programovací jazyk Karel 

Podmínky

Podmínky slouží k tomu, aby Karel neudělal něco, co udělat nemůže. Zní to trochu divně, ale je to tak. Podmínku uvozují slova když a *když. Podmínky rozdělujeme na úplné a neúplné. Když třeba naprogramujete Karla tak, aby zvednul cihlu a žádná cihla před ním nebude, program vám vyplivne chybovou hlášku. Těmto problémům se dá předejít pomocí podmínek. Základní podmínky jsou čtyři, respektive osm:

 • JE/NENÍ ZEĎ - zjišťuje, jestli Karel stojí/nestojí před zdí
 • JE/NENÍ CIHLA - zjišťuje, jestli jestli před Karlem leží/neleží cihla
 • JE/NENÍ ZNAČKA - zjišťuje, jestli Karel stojí/nestojí na značce
 • JE/NENÍ VOLNO - zjišťuje, jestli platí všechny podmínky výše uvedené

Úplné

Podmínky úplné, narozdíl od neúplných mají dvě části. První část je to, co se má vykonat, když podmínka platí, do druhé části se píšou příkazy, které se mají provést když podmínka neplatí. Druhá část je uvozena slovem jinak.
Tady je příklad úplné podmínky:

příkaz PODMINKA
začátek
 když JE CIHLA
  tak  ZVEDNI
  jinak KROK
 *když
konec

K příkladu. Karel zvedne cihlu, pokud před ním nějaká je, pokud ne, udělá krok.

Neúplné

Neúplné podmínky jsou, téměř stejné. Jediný rozdíl je ten, že když podmínka neplatí, neprovádí se nic. To znamená, že tady chybí slovo jinak. Příklad neúplné podmínky:

příkaz NEUPLNA
začátek
 když JE CIHLA
  tak ZVEDNI
 *když
konec

Takže pokud je před Karlem cihla, tak jí zvedne. Pokud ne, neudělá nic.

Pár příkladů

Aby jste to všechno lépe pochopili, uvádím zde nějaké příklady:

Příklad - A

příkaz PODMINKA-A
začátek
 když JE ZEĎ
  tak  VLEVO-VBOK
  jinak KROK
 *když
konec

Když je zeď, tak se Karel otočí doleva, aby nenarazil. Když ne, tak udělá krok ve směru, ve kterém je otočen. Jde o úplnou podmínku.

Příklad - B

příkaz PODMINKA-B
začátek
 když JE ZNAČKA
  tak ODZNAČ
 *když
konec

Když bude pod Karlem značka, tak jí sebere, když ne, neudělá nic. Tohle je neúplná podmínka.

Vaším úkolem je obehrát naše casino. Mohla by se hodit pravidla i poker strategie. Litovat nebudete, když zvolíte nás.

Webdesign © Karel Klíma 2003 – 2007 | 1234 | Nahoru ↑