Programovací jazyk Karel 

Ovládání

Ovládání Karla není složité a za chvíli se to naučíte. Tady uvádím jen to podstatné.

Funkce

 • F1 - pomoc (bohužel hodně malá)
 • F2 - uložení aktuálního příkazu
 • F3 - načtení uložené místnosti, nebo příkazu.
 • F4 - zobrazení menu aktuálního okna
 • F4+Shift - zobrazení hlavního menu
 • F5 - vykonání aktuálního příkazu
 • F6 - přímý režim
 • F7 - programovací režim
 • F8 - příkazové okno
 • F9 - podmínkové okno
 • F10 - ukončení programu a možnost uložení
 • ESC - ukončení právě prováděného příkazu

Přímý režim

Pomocí těchto kláves ovládáte Karla.

 • Šipka nahoru - krok
 • Šipka doleva - vlevo-vbok
 • Šipka doprava - vpravo-vbok
 • P - položit cihlu
 • Z - zvednout cihlu
 • O - položit značku/zrušit značku
 • S - postavit sloupek
 • B - zbořit sloupek

Programovací režim

Názvy příkazů, které vytváříte, můžete ukládat pouze bez čárek a háčků. Pro elementární příkazy se háčky a čárky doplňují automaticky, takže když chcete napsat "polož", musíte napsat "poloz" a háček se se automaticky doplní. Práce s textem je stejná, jako ve Wordu. Všechna písmena jsou velká. Tady jsou také ještě nějaké další vychytávky.

 • SPACE - vložení mezery
 • DELETE - vymazání písmene nad kurzorem
 • BACKSPACE - vymazání písmene před kurzorem
 • ENTER - odřádkování
 • ENTER na "příkazy" - vložení příkazu
 • ENTER na "test" - vložení podmínky
 • ENTER na "čís" - vložení počtu opakování
 • CTRL+Y - vymazání celého řádku (doporučuji nepoužívat)
 • ALT+P - vložení slova "příkazy" do aktuálního příkazu

Webdesign © Karel Klíma 2003 – 2007 | 1234 | Nahoru ↑