Programovací jazyk Karel 

Okna

Na tomto obrázku vidíte program po spuštění a přihlášení, kvalita není nic moc ale ve skutečnosti je to podstatně lepší. Okno, kolem kterého svítí žlutý rám je aktivní okno. Na obrázku jsou celken čtyři okna. První vlevo nahoře je přímý režim, vpravo je programovací režim a dole jsou vlevo příkazy a vpravo podmínky.

Přímý režim

V přímém režimu můžete Karla ovládat docela přímo. Karel provádí příkazy okamžitě po jejich vyvolání. Můžete si tak snadno upravit město pro složitější příkazy. Pokud to ještě nevíte, koukněte se jak ovládat Karla. Zobrazit menu přímého režimu.

Programovací režim

Tady můžete předprogramovat příkazy pro Karla. Můžete sem vkládat i podmínky, nebo dělat složitější operace pomocí cyklů, nebo rekurzí.

Zobrazit menu programovacího režimu.

Příkazy

Tady najdete základy podmíněných příkazů, elementární příkazy a příkazy vámi vytvořené. Ty se budou automaticky řadit na konec seznamu.

Zobrazit menu příkazů.

Podmínky

Tady naleznete seznam podmínek. Podmínky původní i podmínky vytvořené.

Zobrazit menu podmínek.

Menu

Menu je důležitou součástí programu. Můžete zde nastavit nebo aktivovat různé funkce, jako například vytisknutí stránky nebo vymazání příkazu. Menu aktuálního okna vyvoláte stiskem tlačítka F4.

Přímý režim

 • Rozměry místnosti - umožní nastavit rozměry města , součet stran může být max. 25
 • Uložit místnost - uloží místnost do katalogu jméno.kar
 • Nazvat místnost - přidá aktuální místnosti jméno
 • Vytisknout místnost - vytiskne aktuální místnost
 • Zrušit místnost - vymaže aktuální místnost
 • Čistou místnost - odstraní všechny předměty z místnosti
 • Skrýt počítadlo - ukryje počítadlo vykonaných příkazů
 • Anulovat počítadlo - vynuluje počítadlo příkazů

Programovací režim

 • Vytisknout příkaz - vytiskne aktuální příkaz
 • Okno vytisknout - vytiskne všechny příkazy v okně
 • Zkontrolovat příkaz - program vás upozorní na chyby v příkazu
 • Ukazování programu - příkaz se bude provádět velmi pomalu, můžete tak nalézt chyby
 • Krokování programu - jako ukazování, akorát pro každý úkon musíte zmáčknout F5
 • Skončit při chybě - když Karel nemůže něco vykonat, ukončí celý příkaz
 • Zastavit při chybě - jako skončit, ale po stisku F5 pokračuje v příkazu
 • Ignorovat chyby - Karel přehlíží chyby v příkazu, který provádí
 • Přerovnat příkaz - vyrovná části příkazu pro lepší orientaci

Příkazy

Menu lze vyvolat pouze na vlastních příkazech, na elementárních povelech nelze.

 • Ukazování programu - viz programovací režim
 • Krokování programu - viz programovací režim
 • Ovládání příkazu - umožňuje přiřadit písmeno příkazu pro použití v přímém režimu
 • Zrušit příkaz - odstraní aktuální příkaz
 • Příkaz vytisknout - vytiskne aktuální příkaz

Podmínky

Stejně jako v příkazech, tak i v podmínkách lze vyvolat menu pouze u vlastních podmínek.

 • Ukazování programu - viz programovací režim
 • Krokování programu - viz programovací režim
 • Zrušit podmínku - odstraní aktuální podmínku
 • Podmínku vytisknout - vytiskne aktuální podmínku
 • Vytisknout všechny podmínky - vytiskne všechny vlastní podmínky

Hlavní menu

Vyvolá se stiskem SHIFT+F4.

 • Vytisknout všechno - vytiskne všechny vlastní příkazy i podmínky
 • První způsob přerovnání - neúsporné vyrovnání částí příkazu
 • Druhý způsob přerovnání - úsporné vyrovnání částí příkazu
 • Třetí způsob přerovnání - nejúspornější vyrovnání částí příkazu
 • Běh programu - všechny příkazy budou probíhat normálně
 • Ukazování programu - všechny příkazy budou zpomalené
 • Krokování programu - zobrazování příkazů po jednotlivých částech stisknutím tlčítka F5
 • Nastavit rychlost - umožňuje nastavit rychlost, jakou bude Karel plnit příkazy
 • Čárky a háčky tisknout - vytiskne háčky i čárky

Webdesign © Karel Klíma 2003 – 2007 | 1234 | Nahoru ↑